დოკუმენტის № 44505_27391

დოკუმენტის თარიღი: 29/02/2024 21:11:09

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44505

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     ქეთევან Ვაშალომიძე
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    
5. პირადი ნომერი     
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     ქ.თბილისი, ვ.დოლიძის ქუჩა 21-ე კორპუსი . პირველი სადარბაზო მე-8 სართ. მე- 8 სართული ბინა#26 1 0171

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     03.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

J01 სინუსიტი

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენიშნება მწვანე ლორწოვანი გამონადენი ცხვირიდან ,გაჭედილი ცხვირი, ტკივილის და დაჭიმულობის შეგრძნება სახის არეში სინუსური თავის პაციენტს აღენიშნება ტკივილი მაღალი ტემპერატურა (სიცხე) 38°C და მეტი კბილის ტკივილი. ყნოსვის გაუარესება ან სრული გაქრობა

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ნაზოსტერი 0.0005 ცხვირის სპრეი, სუსპენზია (18 გ) | NAZOSTER 0.05% NOSE SPRAY, SUSPENSION (18 G) გენერიკი: mometasone -nasal / მომეტაზონი - ცხვირის: 2 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრავა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      29.02.2024

ბეჭდის ადგილი