დოკუმენტის № 44568_16020

დოკუმენტის თარიღი: 10/11/2023 03:58:16

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44568

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     მაიზერ ჩარკვიანი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    06.12.1976
5. პირადი ნომერი     27001000941
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     სანზონის დასახლება. 2 ბ კორპუსი ბინა 7 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     08.11.2023
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

I10 არტერიული ჰიპერტენზია

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენიშნება მაღალი არტერიული ციფრების მატება,მუდმივად იმყოფება მედიკამენტოზურ მკურნალოაზე. აქვს პეროდულად თავის ტკივილი,თავბრსხვევა.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

თერაპევტის კონსლტაცია

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ვაზოქსენი 5 მგ, N28 ტაბლეტი | VASOXEN 5 MG 28 TABLET გენერიკი: nebivolol hcl / ნებივოლოლი hcl: 1 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლ.კაპანაძე

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      10.11.2023

ბეჭდის ადგილი