დოკუმენტის № 44571_25820

დოკუმენტის თარიღი: 18/02/2024 15:50:50

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44571

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     ნუცა ასაკაშვილი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    07.12.1995
5. პირადი ნომერი     01027083433
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     დიდი ლილო, ჩოლოყაშვილის 3, თბილისი დიდი ლილო, ჩოლოყაშვილის 3

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     15.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

ICD10: G-40,9 ეპილეფსია

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს რამოდენიმე წელია აღენშნება გულყრის ეპიზოდები, დიაგნოსტირებული აქვს ეპილეფსია. გულყრის ეპიზოდები კრუნჩხვითი ხასიათისაა. თუმცა მისი გადმოცემით გულყრის ეპიზოდები იშვიათად აღენშნება

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ბენვიდა 200 მგ 56 ტაბლეტი | BENVIDA 200 MG 56 TABLET გენერიკი: lacosamide / ლაკოსამიდი: 1 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრავა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      18.02.2024

ბეჭდის ადგილი