დოკუმენტის № 44584_16617

დოკუმენტის თარიღი: 18/02/2024 15:35:23

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44584

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     ნინო გუგულაშვილი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    29.12.1998
5. პირადი ნომერი     01011091419
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     ისანი, ლობჟანიძის ქუჩა 1 სადარბაზო 1, სართული 4, ბინა 14 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     12.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

ICD10: L70 აკნე

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენიშნება ჩირქოვანი გამონაყარი. განსაკუთრებით გამოხატულია სახეზე და ზურგზე. კანიდან ამოწეული ჩირქოვანი , მკვეთრი კონტურებით.ორი წლის უკან იტარებდა მკურნალობას. გამწვავებას უკავშირებს სტრესს

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ტეტრა 500 მგ 16 კაფსულა | TETRA 500 MG 16 CAPSULES გენერიკი: tetracycline / ტეტრაციკლინი: 4 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრავა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      18.02.2024

ბეჭდის ადგილი