დოკუმენტის № 44680_29481

დოკუმენტის თარიღი: 21/02/2024 18:07:54

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44680

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     გიორგი გოგიჩაიშვილი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    09.02.1964
5. პირადი ნომერი     01030007363
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     თამარ მეფის გამზ.23 მე-2 სადარბაზო, მე-4 სართული, ბინა14 თბილისი

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     09.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

j45 ასთმა

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტი უჩივის სუნთქვის გაძნელებას,მოძრაობის დროს ქოშინს,ჰაერის უკმარისობას, გულმკერდის შებოჭილობას და ტკივილს,ხიხინი ამოსუნთქვისას, შეტევითი ხასიათის ხველა ,

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

გლინიუმი 50 მკგ საინჰალაციო ფხვნილი, მყარი კაფსულა (30 ც.) | GLINIUM 50 MCG INHALATION POWDER, HARD CAPSULE (30 PCS) გენერიკი: glycopyrronium bromide / გლიკოპირონიუმის ბრომიდი: 1 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრვა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      21.02.2024

ბეჭდის ადგილი