დოკუმენტის № 44763_28823

დოკუმენტის თარიღი: 29/02/2024 19:38:16

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44763

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     ხათუნა ზედგინიძე
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    03.07.1966
5. პირადი ნომერი     35001098966
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     ცურტაველის 1 მესამე სადარბაზო მეოთხე სართული 2237

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     13.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

j20 მწვავე ბრონქიტი

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენისნება სუნთქვის გაძნელება,ძლიერი ხველა,ნახველის გამოყოფას,ხიხინებს,ჭარბოფლიანობას და ადვილად დაღლას

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

იპრავენტი 0.5მგ/2.5მლ + 2.5მგ/2.5მლ საინჰალაციო ხსნარი N20 ფლაკონი | IPRAVENT 0.5MG/2.5ML + 2.5MG/2.5ML INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION (20 VIALS) გენერიკი: ipratropium bromide monohydrate + salbutamol sulfate / იპრატროპიუმის ბრომიდის მონოჰიდრატი + სალბუტამოლის სულფატი: 1 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრვა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      29.02.2024

ბეჭდის ადგილი