დოკუმენტის № 44767_32437

დოკუმენტის თარიღი: 21/02/2024 17:46:28

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44767

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     სალომე დევდარიანი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    14.08.1997
5. პირადი ნომერი     01001091649
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     გლდანი, მე5 მიკრო, ჯაბიძის 31, ბლოკი ბ, ბინა N 27 მე-7 სართული 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     04.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

H40 გლაუკომა

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტი უჩივის ძლიერ თავის ტკივილს, თვალის ტკივილს და მხედველობის დაბინდვას, სიწითლეს.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ბრიტილ-ტ 10 მგ/მლ+5 მგ/მლ თვალის წვეთები, სუსპენზია (5 მლ 1 ბოთლი) | BRITIL-T 10 MG/ML+5 MG/ML EYE DROPS, SUSPENSION (5 ML-LIKE 1 BOTTLE) გენერიკი: ბრინზოლამიდი + თიმოლოლი/Brinzolamidum+Timololum: 6 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრვა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      21.02.2024

ბეჭდის ადგილი