დოკუმენტის № 44934_11173

დოკუმენტის თარიღი: 18/02/2024 16:23:50

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44934

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     Ana Gogava
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    14.07.1983
5. პირადი ნომერი     01024032214
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     შალვა რადიანის ქ.20 1 სართული, ბინა 2 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     07.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

E05 ჰოპერთირეოზი

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენიშნება შფოთვა, გაღიზიანებადობა, ძილის დარღვევა; სისუსტე ( რაც გამოხატება მძიმე საგნების აწევის შეუძლებლობით, კიბეზე ასვლის გაძნელებით); ოფლიანობის გაძლიერება, სითბოს აუტანლობა; სწრაფი, ძლიერი ან არარეგულარული გულისცემა; დაღლილობა; ნორმალური ან გაძლიერებული მადის მიუხედავად - წონის კლება; კუჭის მოქმედების გახშირება

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

თირომელი 25 მგ 100 ტაბ - 25 Mcg | TIROMEL 25 MG 100 TB გენერიკი: Liothyronine Sodium / ლიოთირონინის ნატრიუმი: 1 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრავა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      18.02.2024

ბეჭდის ადგილი