დოკუმენტის № 44940_33686

დოკუმენტის თარიღი: 18/02/2024 16:27:31

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44940

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     სოსო ბერიაშვილი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    13.05.2000
5. პირადი ნომერი     45001033512
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     თბილისი, ცაგარელის 51 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     08.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

H16 კერატიტი

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს არენიშნება თვალის შეწითლება, თვალის ტკივილი ,ჭარბი ცრემლდენა ან გამონადენი თვალიდან, ქუთუთოს მოძრაობის გართულება, ტკივილის ან გაღიზიანების გამო დაბინდული მხედველობა, მხედველობის დაქვეითება, მომატებული მგრძნობელობა სინათლეზე (ფოტოფობია) შეგრძნება, თითქოს თვალში უცხო სხეული გაქვთ

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

დეპორესი 0.05% ოფთალმოლოგიური ემულსიია, N30 | 30 SINGLE DOSAGE VIAL WITH DEPORES 0.05% Ophthalmic Emulsion: 1 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრავა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      18.02.2024

ბეჭდის ადგილი