დოკუმენტის № 44991_10142

დოკუმენტის თარიღი: 18/02/2024 16:33:34

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44991

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     ALEKSEI KULIKOV
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    06.04.1978
5. პირადი ნომერი     667082221
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     Archi Tower, 37 ლ, Ilia Chavchavadze Avenue #37 L, 0162 Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi 10 floor, 107 apartment, elevator code 2141 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     14.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

L93 წითელი მგლურა

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს არენიშნება ძლიერი საერთო სისუსტე(ვეგეტოასთენიური სინდრომი); კანის დაზიანება - პეპლის ფორმის ერითემული გამონაყარი ცხვირის ზურგსა და ლოყებზე; სუბფებრილური ტემპერატურა; წონის კლებია; თმის გაძლიერებული ცვენა; ტროფიკის დარღვევა

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ფუციდინი 20 გრ კრემი - 2 % | FUCIDIN 20 GR KREM გენერიკი: Fusidic Acid / ფუზიდის მჟავა: 1 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრავა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      18.02.2024

ბეჭდის ადგილი