დოკუმენტის № 44993_9401

დოკუმენტის თარიღი: 07/11/2023 19:30:25

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44993

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     გიორგი რობაქიძე
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    04.04.1994
5. პირადი ნომერი     01008043762
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     6B Andria Tsiklauri Street 5 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     08.11.2023
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

J31 ალერგიული რინიტი, ფარინგიტი, J20.6 მწ. ბრონქიტი გამოწვეული რინოვირუსით

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტი რამდენიმე დღეა აღნიშნავს ცხელებას, თავის ტკივილს, სურდოს ,საერთო სისუსტეს.ანამნეზში აღენიშნება ალერგიული რინიტი,ფარინგიტი რაც პერიოდულად უმწვავდება,ვირუსული ინფექციის ფონზე.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

თერაპევტის კონსლტაცია, გულ-მკერდის რენტგენოსკოპია

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ა-ფერინი ფორტე 30 ტაბ - 650 mg | A-FERIN FORT 30 TB გენერიკი: Paracetamol+Chlorpheniramin / პარაცეტამოლი, ქლორპენიტრამინი: 21 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლ.კაპანაძე

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      07.11.2023

ბეჭდის ადგილი