დოკუმენტის № 45054_9824

დოკუმენტის თარიღი: 23/11/2023 23:00:22

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 45054

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     ნაირა ივანეიშვილი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    14.05.1955
5. პირადი ნომერი     41001004163
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     ტყიბულის რაიონი სოფ.კურსები 12996

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     17.11.2023
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

I10 არტერიული ჰიპერტენზია

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენიშნება არტერიული ჰიპერტენზია, გ.ი.დ მუდმივად იმყოფება აგფ ინჰიიტორებზე და დიურეზულ საშუალებებზე.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

კარდიოლოგის კონსულტაცია,თერაპევტის კონსულტაცია.

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

კოვერსილი პლიუსი 5 მგ 30 ტაბ - 5 MG /1.25 MG | COVERSYL PLUS 5 MG / 1.25MG 30 TB გენერიკი: Perindopril And Diuretics / პერინდოპრილი და დიურეზულები: 5 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლ.კაპანაძე

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      23.11.2023

ბეჭდის ადგილი