დოკუმენტის № 45065_16653

დოკუმენტის თარიღი: 23/11/2023 22:20:03

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 45065

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     ნინო ლომიძე
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    11.07.2001
5. პირადი ნომერი     57001057904
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     გლდანი, მეორე მიკრო, გმირ კურსანტთა ქუჩა 1 მე-2 სადარბაზო, მე-5 სართული, ბინა 513ბ 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     21.11.2023
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

L60.1 ონიქომიკოზი

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენიშნება ორივე ტერფზე ფრჩხილის სოკოვანი ინფექცია. ონიქოსკოპიით და თვალით დათვალიერებისას აღენიშნება ფრჩხილის დეფორმაცია გასქელება, გარქოვანება.თითებს შორის კანიზე ნახეთქები და სუნიანი გამონადენი.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ტერბისილი 250 მგ 14 ტაბლეტი | TERBISIL 250 MG 14 TABLET გენერიკი: terbinafine / ტერბინაფინი: 1 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლ.კაპანაძე

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      23.11.2023

ბეჭდის ადგილი