დოკუმენტის № 45094_25261

დოკუმენტის თარიღი: 23/11/2023 21:47:10

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 45094

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     გიორგი მემარნიშვილი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    04.02.1980
5. პირადი ნომერი     01007005440
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     4 საჭილაოს ქუჩა 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     17.11.2023
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

H55 თვალის სიმშრალე

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენიშნება წვის,ქავილის,თვალში ჩხვლეტის უცხო სხეულის (ქვიშის)შეგრძნება. OD -1.0 OS -0.9 უწევს კომპიუტერის ეკრანთან დიდხანს ჯდომა,ხშირად აღენიშნება დაძაბვის თავის ტკივილს

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

ტონომეტია,რეფრაქტოტომეტრია,ოფთალმოლოგის კონსულტაცია.

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

დეპორეს ფრი 0,05% თვალის წვეთებს, ემულსია (5,5 მლ) | DEPORES FREE 0.05% EYE DROPS, EMULSION (5.5 ML) გენერიკი: cyclosporine -ophthalmic / ციკლოსპორინი -ოფთალმოლოგიური: 1 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლ.კაპანაძე

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      23.11.2023

ბეჭდის ადგილი