დოკუმენტის № 45178_10148

დოკუმენტის თარიღი: 23/11/2023 18:33:58

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 45178

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     თამარ კანაშვილი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    07.11.1990
5. პირადი ნომერი     01008046544
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     თვლალჭრელიძე 2 ჰიპერმარკეტი დომინო 557

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     17.11.2023
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

L30.3 ინფექციური დერმატიტი

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს რამდენიმე დღეა აღენიშნება სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე წითელი ალაგ-ალაგ აქერცლილი ,ბუშტუკოვანი ელემენტები. უჩივის ტკივილის,წვის და ქავილის შეგრძნებას.მკურნალობდა ანტიჰისტამინური პრეპარატებით-უშედეგოდ.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

დერმატოლოგის კონსულტაცია,თერაპევტის კონსულტაცია

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ფუციტეკი %2 მალამო - 2 % | FUCITEC %2 POMAD გენერიკი: Fusidic Acid / ფუზიდის მჟავა: 1 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)     

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      23.11.2023

ბეჭდის ადგილი