დოკუმენტის № 45223_10424

დოკუმენტის თარიღი: 23/11/2023 18:19:48

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 45223

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     ქეთევანი დავითაშვილი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    02.03.1969
5. პირადი ნომერი     01030007536
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     წერეთლის მე-5 ჩიხი #21 2511

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     16.11.2023
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

J06 მწ.რესპირატორული ინფექცია

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენიშნება მწ.რესპირატორული ინფექცია. ანამნეზში აღენიშნება სტრეპტოკოკური ინფექცია, აღენიშნება ქრ.რესპირატორული დაავადება რაც ხასიათდება პერიოდული გამწვავებით.ცხელებით, რინიტიტით.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

თერაპევტის კონსულტაცია

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ლინკოცინი 600 მგ 2 მლ 1 ამპ - 600 Mg | LINCOCIN 600 MG 2 ML 1 AMP გენერიკი: Lincomycin / ლინკომიცინი: 4 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლ.კაპანაძე

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      23.11.2023

ბეჭდის ადგილი