დოკუმენტის № 45599_11093

დოკუმენტის თარიღი: 18/02/2024 18:37:17

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 45599

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     ბეჟან ბენდელიანი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    26.07.1958
5. პირადი ნომერი     62001003357
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     კორპუსი 21ა, გლდანის მე-5 მიკრორაიონი ბინა 22 მეორე სართული 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     14.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

N40 წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერპლაზია

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტი გადის შესაბამის ონკოლოგიურ მკურნალობას,შარდვის პროცესიც გაადვილებულია და შარდის ნაკადიც თავისუფლად მიედინება შარდსაწვეთშისი

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ტამიდრა მრ 0.4 მგ 30 კაფ - 0,4 Mg | TAMIDRA MR 0.4 MG 30 KAP გენერიკი: Tamsulosin / ტამსულოზინი: 2 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრავა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      18.02.2024

ბეჭდის ადგილი