დოკუმენტის № 45907_27395

დოკუმენტის თარიღი: 21/02/2024 16:20:29

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 45907

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     ანრი ფირცხალაიშვილი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    19.05.2001
5. პირადი ნომერი     01011075093
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     ქეთევან დედოფლის 25 მესამე სართული (ეზოში რომ შემოხვალთ დარეკეთ) 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     07.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

J01 სინუსიტი

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტი უჩივის ცემინებს,ქავილს,ცხვიის"გაჭედვას"რინორეის ლორწოვანი გარსის შეშუპებას.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ნაზეტინი 0.14 მგ/სპრეი ცხვირის სპრეი, ხსნარი | NAZETIN 0.14 MG/SPRAY NOSE SPRAY, SOLUTION გენერიკი: azelastine -nasal / აზელასტინი - ცხვირის: 2 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრვა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      21.02.2024

ბეჭდის ადგილი