დოკუმენტის № 46567_15925

დოკუმენტის თარიღი: 26/03/2024 18:08:24

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 46567

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     თამარ ხავთასი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    07.04.1991
5. პირადი ნომერი     33001068376
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     ვაჟა-ფშაველას გამზ, მესამე კვარტალი მე9 კორპუსი, მეორე სადარბაზო, ბინა 28 მეორე სართული, დამაფონი 28B 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     24.03.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

L21 სებორეული დერმატიტი

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენიშნება წრიული ჰიპერემიული გამონაყარი კეფის არეში ,მოვერცხლისფრო თეთრი ქერტკლით,ქავილი

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ვერუტოლი 0,5% + 10% ხსნარი (კანის) | VERRUTOL 15 GR SOLUSYON გენერიკი: salicylic acid + 5-fluorouracil / სალიცილის მჟავა + 5-ფტორურაცილი: 3 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრავა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      26.03.2024

ბეჭდის ადგილი