დოკუმენტის № 46648_17122

დოკუმენტის თარიღი: 26/03/2024 17:51:04

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 46648

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     აზა ფორჩხიძე
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    17.08.1939
5. პირადი ნომერი     62003009725
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     აღმაშენებლის გამზირი 52 ბინა 46/47 2511

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     07.03.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

I99სისკლის მიმოქცევის დაუზუსტებელი დაავადება

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენიშნება საერთო სისუსტე,მოძრაობისას ქვედა კიდურბის ტკივილი,თავბრუსხვევა

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

სილნორმი 100 მგ 60 ტაბლეტი | SILNORM 100 MG 60 TABLET გენერიკი: cilostazol / ცილოსტაზოლი: 2 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)     

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      26.03.2024

ბეჭდის ადგილი