დოკუმენტის № 46844_28759

დოკუმენტის თარიღი: 26/03/2024 17:21:58

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 46844

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     ანრი ჯანჯულია
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    29.12.1992
5. პირადი ნომერი     62002006766
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     ლისი ვერანდა. ლისის 7. ბ 7 კორპუსი, 1 სადარბაზო, 6 სართული 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     17.03.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

M42 პროსტატის ადენომა

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენიშნება გაძნელებული წყვეტილინ შარდვა,მტკივნეული და მოშარდვის მერე სისავსის შეგრძნება

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ჯეტერა 20 მკგ (1 ფლაკონი + 1 ამპულა) | JECTERA 20 MCG LYOPHILIZED POWDER AND SOLVENT FOR PREPARING SOLUTION FOR INJECTION (1 VIAL + 1 AMP) გენერიკი: alprostadil / ალპროსტადილი: 11 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრავა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      26.03.2024

ბეჭდის ადგილი